TR EN
Ürünlerimiz
OLGU VM

Veri Madenciliği

Mevcut Yerel Yönetim Bilgi Sistemleri sadece operasyonel işlemlerin yürütülmesi ve standart raporların oluşturulmasını desteklemektedir. Geçmişe yönelik veri birikiminin gerçek anlamda değerlendirebilmesi, insan zekasına yakın çözümlerin geliştirilebilmesi ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi için veri madenciliğinin (VM) içerdiği yeni yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

Belediyelerin, büyük veri yığınlarında gizli olan örüntüleri, ilişkileri, değişimleri, düzensizlikleri ve kuralları keşfedebilmelerini sağlamaktır. Belediyeler, karar verme süreçlerini daha akılcı, doğru ve hızlı yapabilirler.Geliştirilen İş Zekası Yazılımı ile belediye çalışanları, VM konusunda gerekli teorik bilgiye sahip olmadan bilgi keşfi yapabilirler.

Yerel Yönetim Bilgi Sistemlerinin ülkemizde kullanım yaygınlığının artması ve sıradan analizlerin yetersiz kaldığı veri yığınlarının oluşması belediye sektöründe bilişim zekasına duyulan ihtiyacı arttırmaktadır.

Belediyelere mevcut durum hakkında bilgi vermek ve geleceğe yönelik kararlar vermelerini kolaylaştırmaktadır. Yeni teknolojilerin belediye sektöründe kullanımını yaygınlaşacaktır. Ayrıca belediyelerde gelir/gider, israf ve suistimal analizleri ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunulması sağlanacaktır.

OYBS-MIS ile entegre çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi Al