TR EN
Çözümlerimiz
BELEDİYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

OLGU MIS

Hızla artan kent nüfusu gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda Kent Yönetimlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen OLGU Belediye Yönetim Bilgi Sistemi, OLGU GIS | Coğrafi Bilgi Sistemi, OLGU CRM | Vatandaş ilişkileri Yönetimi, OLGU e-Belge | Elektronik Belge Yönetimi gibi alt ürünleri de entegre olarak sunan bütünleşik bir sistemdir. 20 yılı aşkın tecrübesiyle OLGU, sizlere tüm ihtiyaçlarınız için tek ve entegre bir sistem sunuyor. OLGU MIS’ i tercih edin ve kentinizi şimdiden geleceğin teknolojisiyle yönetmeye başlayın.

OLGU Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Özellikleri:

Yasal Mevzuata Uygunluk: Yasal Mevzuat hükümleri içeren ve kullanıcı personelin inisiyatif kullanmasına olanak vermeden tam otomatik olarak çalışan modüller sayesinde, Belediye hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin daha hızlı, daha güvenli, daha doğru olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.
Mevzuat Değişikliklerine Hızlı Uyarlama: Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler Resmi Gazete’ den izlenmekte ve programlarda yapılması gereken değişiklikler, değişikliğin hacmine bağlı olarak, mümkün olan en kısa sürede yapılarak internet bağlantısı ile hemen belediyelere yüklenmektedir.
Yüksek Veri Güvenliği: Tüm işlemler için (Veri Girme, Düzeltme, Silme, Sorgu, vb.) kullanıcı bazında ayrıntılı olarak belirlenebilen yetkilendirme ve güvenlik yapısı.

Otomatik Muhasebeleştirme: Tahakkuk, tahsilat, tecil, terkin, mahsup, düzeltme, fatura, bordro gibi bilgilerin otomatik olarak muhasebe hesaplarına geçmesi.
Ölçeklenebilirlik: En küçük Belde Belediyesinden en büyük ilçe veya Metropol Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyelerine kadar tüm belediyelerde uygulanabilirlik.

Modülerlik: Belediyenin özelliğine ve büyüklüğüne göre, istenildiğinde tüm modüller yerine, sadece o Belediye için önemli ve gerekli olan modüllerin kullanılabilmesi.

Tek Kentli Sicili: Belediye hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin tek kişi sicili üzerinden yürütülmesi.

Tek Taşınmaz Sicili: Belediye hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin tek taşınmaz sicili üzerinden yürütülmesi.

Tek Veritabanı: Tüm Modüllerin ortak olarak kullandığı tek bir veri tabanı yapısı.

Tek Veri Girişi: Bir verinin bir defa girilmesi ile tüm modüller tarafından kullanılabilir duruma gelmesini sağlayan ve tekrarlara izin vermeyen veri işlem yapısı.

Bütünleşik Yapı: Belediye birimlerinden birinde yürütülen bir işlemin, diğer birimlerdeki ilgili işlemleri de aynı anda ve otomatik olarak etkilediği, bütünleşik ve etkileşimli otomasyon yapısı.

Belediyeler Arası Entegrasyon: Büyükşehir Belediyeleri ve Metropol Belediyeler arası kurulacak online bağlantılar ile istenirse ortak kişi ve taşınmaz sicili kullanılabilmesi.

Yönetim Kararlarına Tam Destek: Yöneticilerin Belediye hizmetleri ile ilgili olarak verecekleri kararlarda ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiye, istedikleri anda ve istedikleri biçimde ulaşabilme olanağı.

Kolay Kullanım: Personelin kolayca öğrenebileceği ve kullanabileceği, Windows standartlarına uygun ekran yapısı.

Ayrıntılı Raporlama(Audit log): Her türlü ayrıntılı sorgulama ekranları ve raporları ile Belediye’ de gerçekleştirilen her türlü işlemi izleme ve denetleme olanağı.

İnteraktif Belediyecilik: Vatandaşın Belediye hizmetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı işlemleri, internet üzerinden interaktif bir biçimde kendi kendine yürütebileceği, şeffaf belediyecilik olanağı.

Coğrafi Bilgi Sistemine Uygunluk: Veritabanı Yönetim Sistemi(VTYS) kullanımı ile ODBC bağlantısı özelliği ile tüm CAD ve GIS uygulamaları ile veri paylaşımı.